Det er den klare meldinga fra fiskeridirektør Liv Holmefjord, i forkant av reguleringsmøtet i Bergen i morgen.

- Det bør få oss til å tenke på hvordan vi bør utvikle fiskerinæringen fremover slik at vi til enhver tid utnytter disponible kvoter og får til en god ressursutnyttelse og verdiskaping i alle ledd både på sjø- og landsiden, skriver Holmefjord.

Bestanden av torsk ligger fremdeles på et historisk høyt nivå, men kvotene skal ned på et langtidsgjennomsnitt mot ca. 500 00 til 600 000 tonn årlig fremover, ifølge havforskerne. Dette innebærer bortimot en halvering av torskekvotene fra 2013 og 2014. På 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fastsatte partene torskekvoten til 775 000 tonn for 2018, en reduksjon i kvoten på 13 prosent sammenlignet med inneværende år.

Fiskeridirektøren oppfordrer fiskerinæringen til å få til en god utnyttelse og verdiskaping av alle hvitfiskartene i 2018 nå som torskekvoten reduseres.