Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene med 50 % i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde med virkning fra og med onsdag 5. august.

Totalkvoten var på 5.700 tonn, fordelt med 4 000 tonn i første periode, og 1.700 tonn i andre.

Periodekvoten i første periode ble som kjent ikke oppfisket, slik at fisket ikke ble stoppet. Restkvantumet ble overført fra første til andre periode.