Målet er å forenkle organisasjonen gjennom å utnytte digitale løsninger der det er mulig, skriver Norges Fiskarlag som også drømmer om mer digitalisering.

Men i forhold til lokallaget i Nordland har de fortsatt en vei å gå. For i Nordland er man nå i ferd med å så på plass det første heldigitale fiskarlaget i verden.

Forenkling

-I Nordland Fylkes Fiskarlag har administrasjonen denne våren og sommeren arbeidet på flere fronter med forenkling, slik at det nå faktisk er mulig å kalle lagets arbeid for heldigitalt, sier Hans Fredrik Sørdal.

Digital saksbehandling

Sist uke gjennomførte Fylkesfiskarlaget et planlagt fysisk styremøte som et digitalt møte. Bakgrunnen var situasjonen i Lofoten med økt registrert smitte og karantene for flere tusen innbyggere.

Her fikk representantene alt av papirer og vedlegg digitalt, og for å gjøre det hele komplett ble møtet altså også gjennomført digitalt.