Totalt kom eksporten av hvitfiskprodukter fra havbruk på 19 millioner kroner og dette er en reduksjon fra oktober i fjor på 11 millioner kroner. Hel torsk fra havbruk står for den største reduksjonen og faller med 7,5 millioner kroner til totalt 12,5 millioner kroner.