– Vi er utrolig skuffet og provosert. Båten står for 25 prosent av det gjenværende råstoffet i Kjøllefjord, og at Aker nå jobber for å fjerne denne båten, til skade for sitt eget industrianlegg, kan bare bety at de over hodet ikke satser på fiskeindustri her, sier Akselsen til Kyst og Fjord.

Har tegnet kontrakt

Gjennom Kjøllefjord Havfiskeselskap eier Aker drøyt 44 prosent av aksjene i den 26 år gamle stålbåten, mens Rune Pedersen og Leif Torbjørn Jenssen utgjør selskapets aktive fiskere med 31,5 og 19 prosent. Produksjonsdirektør Johannes Palsson i Aker bekrefter overfor Kyst og Fjord at selskapet har tegnet kontrakt med sistnevnte om overtakelse, og at man jobber videre med salget. – Ut over dette, vil jeg ikke kommentere saken, sier han.

Bryter med deltakerloven

- Ulovlig, hevder Akselsen, som viser til at Deltakerloven krever at flertallet av aksjene skal eies av aktive fiskere. – Dersom Aker selv kjøper disse aksjene, eller på annen måte står bak en kjøper, vil de ha 63 prosent.

- Vi har jobbet hardt med lokale løsninger den siste måneden, og vet vi ville kommet i mål. I stedet opplever vi at Aker, av alle, snapper denne båten foran nesen på oss. Hadde de ønsket at båten ble værende i Kjøllefjord, skulle vi ha fått det til.