Dette kan bety en liten renessanse for denne hardt pressede bestanden, melder toktleder Georg Skaret på Havforskningsinstituttets nettsider.

Trend kan ha snudd

- Polartorsken trives best nord for polarfronten og er tilpasset temperaturer heilt ned mot frysepunktet. Fordelingen strekker seg langt inn i Polhavet, og det er derfor usikkert hvor stor totalbestanden er. Men mengdeberegningen for den delen av bestanden som er i Barentshavet i august/september, har vist en gradvis minking fra 1.4 millioner tonn i 2010 til 148.000 tonn i fjor. Årets estimat vil vise om stimene med ettåringer som vi har observert underveis, er nok til at denne negative trenden har snudd.

Bra med lodde

Til årets økosystemtokt i Barentshavet er ringnotbåten «Eros» leid inn for å dekke de østlige og sentrale delene. Mens «Johan Hjort» tar seg av bunntrålprøver og utprøving av nytt prøvetakingsutstyr, tar Eros all annen prøvetaking inkludert hydrografi, plankton, pelagisk fisk og 0-gruppefisk (årsyngel).

Halvveis ut i første del har vi dekket mesteparten av området hvor vi forventer å finne lodde, og forekomstene er spredd ut over et større område enn vi har sett de to siste årene, men så er vi også en måned tidligere ute enn vanlig. I likhet med observasjonene på «Johan Hjort» ser også vi at lodda har hatt god vekst i løpet av sesongen, med ettåringer opp mot 13 centimeter og gode tilvekstringer på otolittene (øresteinene). Det er ikke unaturlig at veksten er høy når bestandsnivået er så lavt som nå, og konkurransen om føde derfor mindre.