Konsekvensen kan være færre arter langs kysten av Troms, sier Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Permanent

Etter funnene av kongekrabbe i Balsfjorden er Sundet redd for at kongekrabben nå er kommet for å bli.

– Det vi vet så langt, er at den har redusert mengden arter i Finnmark. Det er ikke dødt der, men alt av store dyr som store sjøstjerner, slangestjerner og musling er borte, forteller Sunde til NRK.