Det mener Mikal Steffensen (33), leder i Øksnes fiskarlag og en av kommunens viktigste fiskere.

Steffensen startet som 19-åring, med en 31-fots Viksund og ingen fartøykvote. 14 år senere har han fire store båter i drift, med en samlet torskekvote på 1218 tonn!

- Det er sånn vi gjør det her i Øksnes. Alle starter i det små, med lave investeringer og lav risiko. Vi bruker pengene vi har tjent på å skjære tunger opp gjennom ungdomstida, supplerer med etablerertilskudd fra Innovasjon Norge og får oss en liten båt så vi kan fiske i gruppe 2. Derfra jobber vi oss oppover.

- Sjarken er viktig, i tillegg er støtten fra erfarne fiskere som hjelper oss å finne veien gjennom villnisset av regler og forskrifter helt uvurderlig. For eget vedkommende vet jeg ikke hva jeg skulle gjort om ikke Ted Robin Endresen hjalp meg med papirarbeidet, sier han.

Men Steffensen selv sier altså at rekruttering ikke helt foregår som myndighetene ser for seg. Sjarken er for eksempel langt viktigere enn rekrutteringskvotene, påpeker han. Selv om den knapt nevnes i forbindelse med bekymringsmeldingene om rekrutteringssvikt og forgubbing i fiskeribransjen.

- Vi starter med sjark og jobber oss oppover, gjerne ved siden av jobb på annen båt de første årene. Jeg tror dette gjelder omtrent alle jeg vet om her i Øksnes, i alle fall de som ikke selv har et familierederi de er vokst inn i.

Bankene vurderer også sjarkene som viktige.

– Først kjøper du sjark og beviser at du har tæl. Så får du lån, sier banksjef Johnny Karlsen i Nordlandsbanken.

Mer i papiravisa