Fra 1. februar 2013 må fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg først registrere båten i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene. Samtidig øker kvoten for salg av torsk til2000 kgnord for 62° N.

– Etter 1. februar 2013 er det ikke tillatt å fiske torsk for omsetning uten at båten er påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten, sier seniorrådgiver Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet ifølge en pressemelding fra direktoratet.