Dykker Trond Åge Tiberg er allerede i gang med sitt nye tilbud til fiskeflåten i Båtsfjord. Nemlig å foreta reparasjoner på skrog og propeller uten at fartøyet må på land.

Da Kyst og Fjord møtte Tiberg, var han i ferd med å skifte baugtruster på fiskebåten Bjørkåsbuen.

Det vil si, Tiberg selv var «landmann», mens Tor Børge Johansen er i sjøen og utfører det praktiske arbeidet.

- Vi bruker et par timers tid på et slikt oppdrag. Da behøver båteieren verken bruke tid til å ta fartøyet på land eller sette det ut igjen. Det eneste han trenger, er å fortelle hvor båten ligger, så gjør vi resten. Derfor tror jeg at vi vil få mange oppdrag etter hvert som våre tjenester blir mer kjent, sier Tiberg.

Både han og Tor Børge Johansen er rutinerte dykkere som har jobbet under vann i årevis. Tiberg har erfaring både innen- og utenlands, og har erfaring fra andre dykkerfirmaer samtidig som han har med jevne mellomrom har drevet for seg sjøl.

- Jeg bruker å si at det ikke er en eneste ting vi ikke klarer å utføre bare vi får dykkerutstyret på oss. Og vi har jobbet både på små og store fartøy, enten de har ligget trygt skjermet inne i havn eller har vært ute i rom sjø.

Mer i papiravisa