- Vi har gjort et forsøk på å estimere fangsttallene, men arbeidet er vanskelig. Det finnes jo ingen turistfiskedatabase, sa forskerne Karin Marie Antonsen og Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning, da de på et seminar på Leknes torsdag orienterte om arbeidet så langt. Det er Lofotrådet som er oppdragsgiver, og rapporten skal være ferdig i desember.

Hvis hver fisketurist tar ut ti kilo filet, blir det 90 tonn, men anslaget er grovt og upresist. Noen tar langt over det tillate kvantumet, men langt fra alle. 13 av 19 anlegg som er spurt er uforbeholdent positive til at det innføres en ny registreringsordning, lik den regjeringa nå har foreslått.

LES MER I PAPIRUTGAVEN AV KYST OG FJORD I NESTE UKE.