Ruud har gjort et testinnkjøp på noen få tonn pukkellaks/stillehavslaks for å se hvordan den kan bli et kommersielt produkt. Som kjent utgjør rogna en stor ressurs i den landene som er vante med denne laksen, og Ruud sier til nettstedet ilaks.no at Norge vil ha et spesielt fortrinn.

– At både fisken og kaviaren er fullt spiselig, er jo erfart i USA og Canada i over hundre år. Men for oss handler det mer om teknikken for å kunne produsere. Jeg tror vi i Norge har et kjempefortrinn, forteller han.

– Hvis vi ser hvordan russere og amerikanere har gjort dette, så er det ofte lang transport fra der fisken fanges til der de tar ut kaviaren. Gjerne fra to til fire dager. Jeg hadde min kaviar ute mindre enn seksti minutter etter at jeg fikk fisken ut av fella. Da har vi en forutsetning til å kunne bli veldig gode på dette, sier Svein Ruud til Ilaks.no.

Til nå har Norway King Crab bare levert rogna som halvfabrikat til restauranter som gjør resten av jobben selv. På sikt ser Svein Ruud for seg leveranser til kaviarfabrikker, eventuelt at hans selskap tar noe av produksjonen selv.