Råfisklagets omsetning i uke 34 nådde 100,7 mill kroner, fordelt 39,9 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter, og 60,9 mill kroner for norske båter. De utenlandske leveransene kom fra en engelsk ferskfisktråler med hovedsakelig torsk, og videre var det fryst fisk fra to spanske og en engelsk tråler, snøkrabbe fra en spansk båt, og reke/gapeflyndre fra en estlandsk båt. Totalt 3.700 tonn torsk til verdi vel 30 mill kroner, 350 tonn reke verdt 7,2 mill kroner og 60 tonn snøkrabbe der verdien var 1,7 mill kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Omsetningen for norske båter var fordelt med 46,1 mill kroner fra ferske leveranser, 13,9 mill kroner fra fryst fisk og 0,8 mill kroner etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk.

Fjorårets uke 34 ga en total på 75,8 mill kroner, og var fordelt med 5,7 mill kroner etter leveranse av fryst fisk/reke fra utenlandske trålere, og de norske leveransene som da totalt utgjorde 70,1 mill kroner, var fordelt med 33,6 mill kroner på fersk og 36,3 mill kroner på fryst råstoff. Den økte omsetningen i årets uke 34 skyldes altså økt aktivitet fra utenlandske fartøy, og økt omsetning av ferskt råstoff fra norske båter. Omsetningen av fryst råstoff var ned fra 36,3 mill kroner i fjor til 13,9 mill kroner i uke 34 i år.