Det er likevel 150 tonn mer enn i fjor, men åpen kystgruppe er langt unna kvotetaket.

Samlet har imidlertid landets fiskeflåte tatt hele hysekvota, og vel så det. 91 206 tonn kom på land, drøyt 700 tonn over totalkvota.

Alle de tre lengdegruppene i lukket gruppe har overfisket sine gruppekvoter med drøyt 2000 tonn, mens under halvparten av bifangstkvoten på drøyt 4000 tonn i gruppen under 15 er blitt tatt opp.

Også trål står igjen med ei restkvote på hyse, på rundt 650 tonn.