Ola Elvestuen (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomité og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) har levert et felles representantforslag i Stortinget der de foreslår at sakene om sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord må behandles av Stortinget.

– Spørsmålet om sjødeponi for gruveavfall er en sak hvor store interesser står mot hverandre. Fiskeri, sjømat og reiseliv er næringer som er avhengige av rene fjorder og et godt internasjonalt omdømme, og som kan bli skadelidende ved utslipp av gruveavfall. På motsatt side har gruvenæringen behov for rimelig avfallshåndtering, sier Ola Elvestuen.

I forlaget de har fremmet heter det:

1.Stortinget ber regjeringa etablere en praksis om at saker som omhandler store gruveutbygginger der vesentlige interesse står mot hverandre skal legges fram for Stortinget for endelig avgjørelse.

2.Stortinget ber regjeringa legge fram saka om gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden for Stortinget før innsigelse i reguleringsplan og utslippsløve sluttbehandles.

3.Stortinget ber regjeringa om at saken om gruvedrift og sjødeponi i Repparfjord legges fram for Stortinget før utsleppsløyve sluttbehandles.