- Utbygningen har virkelig vært et samarbeidsprosjekt. Et spleiselag mellom Nordkapp kommune, Nordkapp havn KF, Finnmark fylkeskommune og Kystverket, sa Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg Hansen i sin åpningstale, ifølge Radio Nordkapp.

- Jeg håper og tror kaia vil være til glede og nytte for en kommune som både satser på fiskeri og reiseliv. Dere har naturlige forutsetninger for begge deler. Med 40 meter ny fiskerikai og 100 meter ny cruisekai har dere nå mange nye muligheter i framtiden, sa Berg Hansen.