Fiskeridirektøren går nå ut med varsel om at Norges blåkveitekvote i områdene IIa og VI i EU sonen er beregnet oppfisket.

Fisket etter blåkveite i disse områdene stoppes derfor med øyeblikkelig virkning.