Henningsværboksen er et område på innersida av Lofoten - mellom Henningsvær og Skrova - hvor torsken har fått et spesielt vern, unntatt juksafiske.

Vern av kysttorsken

Målet med lukkingen av området har i første rekke å verne kysttorsken.

Tidligere var området tungt belastet av garnfiske under vinterfisket.

I begynnelsen av forrige uke opplevde man imidlertid det første skreiinsiget på innersida av Lofoten siden 2004. Nå står skreien tett helt fra Røst og langt inn på Hølla.