- Studien bygger på bare et lite antall hal. Men så langt tyder mye på at dødeligheten blir dobbelt så stor ved normal vinsjehastighet som når vinsjen går fort, sa seniorforsker ved Sintef, Eduardo Grimaldo, på et forskerseminar i Trondheim nylig.

Vesentligforskjell

Hele 23 prosent av hysa fikk øyeskader ved normal hiving, mens tallet sank til to prosent når vinsjehastigheten økte. Andre skader, som blodutredelse, skjelltap, redskapsskader og sår viste ingen store forskjeller.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik, sa seniorforsker Hanne Digre, som la til at resultatene må kvalitetssikres før forskerne kan gå bastant ut med resultatene.

Torsk mer usikkert

Undersøkelsen indikerer at også torsken tåler bedre å vinsjes raskt enn langsomt, men her er ikke resultatene like klare.

Forskerne har også kartlagt sekking kontra pumping. Ikke overraskende er dødeligheten større både på torsk og hyse ved sekking av fangsten, framfor å pumpe den om bord. Spesielt hysa får mye finneskader av sekkinga.