Det viser en oversikt fra Norges Råfisklag, publisert på lagets nettsider.

Ei ukeomsetning på bare 69,7 mill kroner, riktignok foreløpige tall, må vi langt tilbake for å finne maken til. Dette var satt sammen av 64,1 mill kroner etter landinger fra norske båter (49,1 fersk/15,0 fryst) og 5,6 mill kroner fra utenlandske båter. Sistnevnte bestod av fryst reke fra en grønlandskregistrert båt, med nær 90 tonn reke/2,3 mill kroner. I tillegg var det leveranse av fersk torsk fra en engelsk og en dansk tråler, og en russisk autolinebåt med 120 tonn fryst torsk der verdien var 1,5 mill kroner.

Omsetningen i uke 18 for norske båter, fordelt på fersk og fryst og de viktigste arter, viser en laber omsetning både for fersk og fryst. Omsetningen av ferskt råstoff reduseres gradvis uke for uke i takt med et avtakende torskefiske langs kysten. Torsken var fremdeles viktigste art og stod for 1.230 tonn og 18,2 mill kroner. Seien fulgte med 2.170 tonn og 12,6 mill kroner, der notfisket står for det meste. Hysekvantumet levert fersk ble noe redusert i forhold til uka før som til gjengjeld var topp etter påske, og endte på 820 tonn/6,2 mill kroner, og der snurrevad stod for 720 tonn og det meste av det igjen levert ØstFinnmark. Reduksjon også på kongekrabben i forhold til uke 19, som skyldes kort uke, men likevel økende i forhold til ukene før uke 19. Av de 39 tonnene som var omsatt i uke 20, var 28 tonn tatt i det uregulerte fisket, der 37 båter deltok med leveranser. 2 fangster med levende snøkrabbe, totalt 58 tonn til verdi 1,8 mill kroner, melder Norges Råfisklag.