Områdekvoten i EU-sonen for kystfartøygruppen er beregnet oppfisket. Fisket stoppes fra og med i dag 25. november kl. 15.00, med siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag kl. 18.00, framgår det i en melding fra fiskeridirektøren.