Det skriver Troms Folkeblad etter at Fiskeri- og kystdepartementet sendte ut et høringsnotat tidligerer denne uka, der det foreslås det kraftige innstramminger i leveringsplikten for torsketrålere.

Blant annet skal tilbudsplikten økes fra 80 prosent av torsk og 60 prosent av hyse til 100 prosent av begge fiskeslag.

Påtroppende direktør i Nergård, Tommy Torvanger, sier til Folkebladet.no at han og resten av nergårdledelsen trenger mer tid for å sette seg inn i høringsnotatet.

- Vi sitter og jobber med dette nå og det er veldig mange forslag med store spennvidder. De mest radikale forslagene er litt vanskelige å forholde seg til, men vi må snakke sammen og sette oss bedre inn i materien, sier Torvanger og understreker at han ikke ønsker å si mer på dette tidspunktet.

Ifølge høringsnotatet sitter Nergård AS på nærmere fem prosent av den norske torskekvoten, melder avisen.