Fiskeridirektoratet gjennomførte i fjor høst opprensking etter tapte fiskeredskaper fra Vestlandet til Nordkapp. Totalt ble tatt opp cirka 1000 garn samt store mengder med andre fiskeredskaper.

Fiskeridirektoratet ønsker nå å leie en tråler for tilsvarende opprenskingsarbeid i 2011, melder de på sine nettsider.