Ifølge Råfisklagets nyhetsbrev «Fisknytt» ble vinterfisket etter torsk i 2015 noe svakere i kvantum enn året før. Men en snittpris som er løftet fra kr 16,28 til kr. 20,87 drar godt i veg, slik at verdien av vinterkvantumet i år økte med over en halv milliard kroner.

Rundvekt Beløp

2015: 201.695.248 2.221.667.242

2016: 194.676.318 2.741.200.317

De rundt 7.000 tonnene i lavere kvantum utgjør en reduksjon på 3 prosent, mens verdiøkningen på rundt 520 millioner kroner utgjør en økning på 23 prosent.