Fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på 8 tonn torsk for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen for torsk nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, heter det i meldingen.