Den røde tråden for årets torskefiskkonferanse i Tromsø er spørsmålet om hvor næringa står om 10 år. Det var derfor ikke unaturlig for sjømatrådets leder Renate Larsen å trekke trådene tilbake for å slå fast hva torsken har betydd for Norge.

Hun konstaterte at torskenæringa står sterkere enn noensinne, med sterk satsing både på sjø og land for å bygge ei næring folk har lyst til å arbeide i.

- Men fortsatt store utfordringer med å skape lønnsomhet på land, vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder å høyne kvaliteten og bygge markeder for hvitfisk. Vi må gjøre noe med kvalitetsutfordringene, for kvaliteten på torsk er litt for variabel, slo Larsen fast.

Hun sammenlignet torsk mot laks ti år tilbake, og konstaterte at kvotene har økt med 50 prosent, mens eksportverdien har økt med 60 prosent.

- Men når man sammenligner mot laksen, så har det volumet doblet seg mens eksportverdien har økt med 300 prosent. Tiden er inne for å gjøre noe med det her. Tiden er over for billig fisk, prisen på torsk i markedet skal opp. Det er ingen grunn til at ikke torsken skal være like kostbar som laksen, slo Larsen fast overfor en forsamling på drøyt 400 konferansedeltakere på The Edge Hotell i Tromsø.