Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Dersom et fartøy overskrider den tillatte innblandingsprosenten i ferskfiskordninga, er Råfisklaget pålagt å trekke inn 80 prosent av verdien. Bakgrunnen for ordninga er å sikre at all fangst kommer på land.

Årsakene til inndragning kan være flere, og for tre av fartøyene på lista vi presenterer her handler det ikke om overfiske, men for eksempel feil i papirarbeidet rundt overførte kvoter. For en del av disse fartøyene kan det pågå ankesaker, og disse tre fartøyene settes i kursiv.

149.873 kg«Valdimar H»Eskøy AS, Nordkapp
34.599 kg«Neptun»Kystsourcing AS, Mausund(Andre bestemmelser)
34.076 kg«Bjarne Nilsen»Bjarne Nilsen AS, Forsøl
29.075 kg«Polarstjerna»Jari Kystfiske AS, Hammerfest(Andre bestemmelser)
22.263 kg«Skye»Høidahl Kystfiske AS, Bø i Vesterålen(Andre bestemmelser)
19.623 kg«Inger Victoria»Kystrederiet AS, Båtsfjord
12.879 kg«Akselson»Berg Fiskeriselskap, Senja
11.615 kg«Mikkelsen»Mikael Solhaug AS, Båtsfjord
10.798 kg«Vibeke Cathrin»Martin Solhaug, Fredvang
10.326 kg«Saga K»Eskøy, Nordkapp
10.022 kg«Akom»Bjarni Hardarson, Tana

Kyst og Fjord kontaktet tre av rederiene som ligger høyt oppe på lista for en kommentar. Eskøy har allerede kommentert saken i en egen artikkel.

Tredjeplassen på lista innehas av 44-metringen «Bjarne Nilsen» med adresse Forsøl.

Daglig leder Stein Lyder sier hele inndragningen skyldes ett enkelt kast.

- Vi skulle bare ha 15- 20 tonn på turen, for det var det vi hadde igjen å fiske. Første kastet fikk vi fem tonn, men i det neste tok vi 50, og det hadde vi ingen mulighet for å slippe. Det ville ikke fisken ha overlevd. Vi måtte bare ta vare på alt på beste måte og ta fisken med til land, sier Nilsen.

Han legger til at det kom refordeling uka etter, slik at de tok inn kvantumet igjen på neste tur.

- Men sånn er nå reglene. Det er vanskelig å beregne fra ett kast til et annet, og det er jo bra at man har en ordning som sikrer at man ikke gjør noe ulovlig. Men jeg mener dette kunne vært håndtert bedre gjennom en ordning med kvotefleks på fartøynivå. Da hadde hver båt selv tatt ansvaret for sitt eget overfiske. Dette fungerer godt på sildefiske, jeg kan ikke skjønne at man ikke skulle få det til på torsken også, sier Stein Lyder.

Linefisker og hyse-ekspert Mikal Solhaug er inne på lista med både «Inger Victoria» og «Mikkelsen», som fikk henholdsvis 19 og 11 tonn inndragning.

Han forklarer at det handler om en håndfull enkeltturer på hver av de to båtene, og slår fast at han har full forståelse for hvordan ordningen fungerer.

- Når vi får for mye torsk, så er vi jo forpliktet til å finne et nytt havområde på neste tur, og det gjør vi. Som regel har det gått bra, men noen ganger er det vanskelig å finne nok hyse i forhold til torsken. Så kan man si at man skal spare torsk nok til å ha utover sesongene, men det er jo vanskelig, sier Solhaug og viser til at han på 20 meter lange «Mikkelsen» driver med basis i ei timeterskvote.

- Så uansett hvor mye du sparer så blir det en utfordring, sier Solhaug.

- Men da har du vel et tøffere driftsopplegg enn du har kvote for?

- Ja, for så vidt. Men alt er jo relativt. Jeg skjønner at hvis man bare indirekte driver et hysefiskeri uten å ta hensyn til at man har for mye torsk, så ender man jo opp med å drive et direktefiske etter torsk. Og det er ikke riktig. Jeg kan bare snakke for eget rederi, og jeg vil si at har prøvd så godt vi kan å gjøre det riktig.

Solhaug er mest av alt stolt over at han og en del andre båter klarer å drøye kvotene sine så langt som de gjør gjennom ferskfiskordninga. På nevnte «Mikkelsen» er det landet over 300 tonn av både hyse og torsk i løpet av 2018.

- Det har skapt grunnlaget for arbeidsplasser og aktivitet for mange mennesker, og det er ikke verst å få til et slikt kvantum med utgangspunkt i ei timeterskvote, mener Mikal Solhaug.

Dette er ferskfiskordninga:

Ferskfiskordninga er en av flere bonusordningen som er innført for å oppnå fiskeripolitiske målsetninger.

Ferskfisbonusens formål er å skyve torskekvantum fra vinterfisket over til høsten, da fiskeindustrien tradisjonelt har slitt med råstofftilgangen.

Fra og med en gitt dato hver vår settes bonusen til en viss prosent på ukebasis. Denne justeres gjennom sesongen alt etter hvordan fisket går.

Kvotetillegget regnes ut fra den samlede fangsten i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Fangst som overstiger den gjeldende prosent på hver enkel landing vil derfor ikke blir inndratt. Det er ukesnittet som gjelder.

Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, vil fangst av torsk som overskrider den til enhver tid tillatte torskeandel i henhold til ferskfiskordningen på ukebasis inndras.

Fartøy som har torskekvote igjen blir kun kvotebelastet for den delen av torskefangsten som overstiger den gjeldende prosenten på ferskfiskordningen, i den tid ordningen pågår.

Regneeksempel: Et fartøy har eksempelvis 1 000 kg torsk igjen av kvoten. I løpet av en gitt uke (fra og med mandag til og med søndag) lander fartøyet fersk fisk, totalt 1 000 kg, hvorav 400 kg er torsk.

Kvotetillegg etter ferskfiskordningen skal regnes ut fra samlet fangst på ukebasis. På ukebasis har fartøyet i dette tilfellet landet 40 prosent torsk.

Dersom prosentsatsen på ferskfiskordningen er 20 prosent på ukebasis, vil 200 kg av de 400 kg med torsk som fartøyet har landet bli belastet ferskfiskordningen, og 200 kg belastes fartøyets egen kvote.

Dersom prosentsatsen er 30 prosent på ukebasis vil 300 kg belastes ferskfiskordningen og 100 kg belastes fartøyets egen kvote.