Beskjeden kommer etter at norske myndigheter har åpnet for fisketilvirkning. Nå melder det russiske nettstedet vesti.ru at et knippe private investorer planlegger å bygge en anlegg for produksjon, mottak og behandling av sjømat.

Ifølge nettstedet vil satsingen handle om pelagisk fisk som sild og makrell, og i sommersesongen planlegges det å delta i rekefisket. Det nye selskapets planer skal allerede være diskutert med Sysselmannen på Svalbard, som har uttrykt positiv interesse for de russiske planene.

Satsingen vil ventelig medføre behov for investeringer i flåten, med bygging av til sammen 11 nye skip, ifølge vesti.ru.