Den norske og russiske utenriksministeren utvekslet ratifikasjonsinstrumenter på Akershus slott, som er siste skritt på veien mot ikrafttredelse av den historiske avgrensningsavtalen som ble undertegnet i Murmansk 15. september i fjor. Etter undertegningen har avtalen blitt behandlet og godkjent av Stortinget og Dumaen. Avtalen vil tre i kraft 7. juli 2011.

Milepæl

– Dette er en milepæl og en merkedag for Norge. Med dette har vi komplette grenser til lands og til havs, sier utenriksminister Støre.

– Med denne avtalen setter vi et internasjonalt eksempel for hvordan tvister om avgrensning kan løses på fredelig måte – i samsvar med folkeretten og innenfor rammen av moderne internasjonal rettspraksis. Norge og Russland demonstrerer også med denne avtalen at det ikke er snakk om strid og kappløp om ressurser i Arktis, men at vi som ansvarlige arktiske kyststater forholder oss til folkeretten og til internasjonal havrett, sier utenriksminister Støre.

Samarbeid

Avgrensningsavtalen er også en avtale om samarbeid. Det gode norsk-russiske samarbeidet om fiskeriene i Barentshavet videreføres. Fiskerne på begge sider vil kunne fiske som før. Videre fastsetter avgrensningsavtalen regler for hvordan Norge og Russland skal samarbeide om utvinning av eventuelle funn av grenseoverskridende petroleumsforekomster.

– Avtalen åpner nye muligheter for petroleumsvirksomhet og samarbeid i områder av Barentshavet som hittil har vært stengt for slik aktivitet. Dette er også starten på et nytt kapittel med samarbeid med vår russiske nabo, sier Støre.