- Under samarbeidskontroller på sjøen mellom Kystvakten og Fiskeridirektoratet region Vest, har vi blant annet hatt fokus på det generelle kystnære fiskeriet i Sogn og Fjordane og Hordaland. I den forbindelse ser vi at det foregår noe breiflabbfiske i enkelte områder. Det synes imidlertid å være en allmenn oppfatning at kravet om innmelding av breiflabbsettinger kun gjelder de større sjarkene nord for 62°N og utenfor grunnlinjene. Dette medfører ikke riktighet, skriver direktoratet på egen hjemmeside.

- Vi minner derfor om at alle breiflabbsettinger skal meldes inn til Kystvaktsentralen i forbindelse med setting, samt ved opphaling ved avslutning av fisket, uansett hvilket område man fisker i.

Inntil 500 garn

I breiflabbfisket er det tillatt å benytte inntil 500 garn per fiskeriregistrert fartøy. Det enkelte garn kan være inntil 27,5 meter langt. Maskevidden skal være minst 360 mm og garna må røktes minst hver tredje dag.

Direktoratet ber fiskerne være oppmerksom på at det også er spesielle begrensninger på breiflabbfisket på Storegga, og at det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64°N i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. mai, og fra 20. desember til og med 31. desember.

I området mellom 62°N og 64°N gjelder forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.