- Nå som EUs ordning for fiskekontroll har blitt fullt operasjonelt vil det bli meget vanskeligere for fiskerne å drive ulovlig fiskeri. Etter vedtaket om gjennomførelsesbestemmelser for kontroll i hele næringskjeden «fra nett til bord», råder EU over midler til å bryte med fortiden og innføre en bærekraftig fiskeriforvaltning, heter det i en melding fra EU.

Sporingsteknologi

Gjennom bruk av sporingsteknologi mener EU at de skal få skikk på forvaltningen helt fra fisken tas opp fra sjøen til den ligger i fiskedisken. Samtidig vil de skjerpe straffene betydelig mot de som ikke innordner seg. Blant annet vil de innføre et prikkbelastningssystem som vil forfølge synderne. Ved gjentatte prikker risikerer lovbryterne å miste både konsesjoner og lisenser, framgår det i meldingen.