Det sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

Han sier at Vest-Finnmark de siste dagene har overgått Lofoten i omsetning. Den siste uka ble det landet 3.100 tonn fersk torsk i området.

- Det ligger an til å bli et svært godt fiske i Finnmark hvis været holder seg. Da er det veldig viktig at fiskerne avtaler med mottakene slik at de har avsetning på fisken, sier Haugland til Kyst og Fjord.

Mye dårlig vær har ført til permitteringer flere steder, blant annet hos Johan Kvalsvik AS i Akkarfjord. Det tror Haugland nå kan snu.

- Vi ser at det er mange båter på feltene utenfor Tufjord. Over tid har det vært et god fiske utenfor Sørøya. Hvis noen fiskebruk er uten råstoff, kan de nå søke om føringstilskudd, sier han.

Råfisklaget har nå fått grønt lys til å bruke inntil 3,5 millioner kroner på føring av fisk mellom regioner innenfor landegrensene. Det er penger som hentes fra inntrukne midler.

Dette gjøres for å komme den minste flåten i møte. Det vil kunne lette på avsetningen dersom trykket i fisket skulle bli stort i enkelte områder.