Det sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, som gjør Adresseavisens meninger til sine egne.

- Norges fiskere håper politikerne på Stortinget er like kloke som Adresseavisen om en av vårens mest viktige politiske saker, sier Ingebrigtsen, som går hardt ut mot Frp.

- Norges Fiskarlag registrerer med undring at Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, i VG denne uken stilte et ultimatum overfor regjeringen om at iskantsonen ikke må flyttes lenger sør. Iskantsaken er så viktig at det ikke bør bli en del av et politisk spill, sier Ingebrigtsen, og fortsetter:

- I denne saken mener vi Fremskrittspartiet snakker mot bedre vitende. Fiskarlaget peker på at hvor denne grensen går, avgjør hvor langt nord man kan bore etter olje og gass. Når Frp ønsker en dynamisk iskant, betyr det at grensen vil gå der isen til enhver tid er. Dette vil åpne for et større oljeletingsområde, men også for enormt med risiko på andre samfunnsområder. Skal vi ha en kunnskapsbasert forvaltning av norske havområder må vi definere naturen der den faktisk er.

- Vi støtter derfor forskernes begrunnelse om at iskantsonen må defineres der den er når den er på sitt sørligste. Norges Fiskarlag ber videre om at fagfolkenes anbefalinger må legges til grunn når Forvaltningsplanen for Barentshavet om kort tid, trolig i dag fredag, skal behandles i Stortinget.

Adresseavisen

Fiskarlagslederen synes Adresseavisen får fram essensen av norske fiskeres syn på saken, og siterer fra den aktuelle lederartikkelen:

«Regjeringen legger denne uka fram sitt forslag til hvor det skal åpnes for oljevirksomhet nord i Barentshavet. Striden dreier seg om grensen for hvor iskanten skal gå. Vi mener det er gode grunner for å flytte grensen sørover av hensyn til det sårbare miljøet, dyrelivet og fiskeressursene. Verdens oljelagre er smekkfulle og oljeprisen er rekordlav.

Iskanten i Arktis er ikke en fast kant, men et havområde der det finnes is hele eller deler av året. Selv om verdenshavene generelt har blitt varmere, så har temperaturene i Barentshavet allikevel sunket de siste årene. Det har ført til at isen i Arktis igjen har trukket seg sørover.

Iskantsonen er samtidig både særlig produktiv og sårbar. Her foregår en svært stor produksjon av alger, plankton og fisk. Utslipp av olje i dette området vil få katastrofal effekt. De klimatiske forholdene og selve isen vil gjøre det umulig å rydde opp igjen.

Arktis er premissgiver for en enorm fornybar ressurs som høstes bærekraftig og må beskyttes mot miljørisiko.»