Faktoren i trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet er fastsatt til 0,79.

Faktoren i ringnotgruppens fiske etter lodde i Barentshavet er fastsatt til 1,19.