Med på øvelsen er fiskere som inngår i den nye oljevernberedskapen i fylket. I oljevernberedskapen på Finnmarkskysten spiller nemlig fiskerne en nøkkelrolle.

Samtlige fartøy som er godkjent for oljevernberedskap og har opprettet kontrakt med oljeselskapene gjennom Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO), deltar i øvelsen. Den gjennomføres i området utenfor Gjesvær, i Måsøy og Nordkapp kommuner, og varer fram til torsdag. Været er ikke det beste, med en god kuling, noe Ivar Sagen i Fiskarlaget Nord synes bare er positivt. – Så får vi testet ut dette i realistiske former, sier han til Kyst og Fjord.

- Å nytte fiskeflåten og fiskernes unike kompetanse om arbeid i rom sjø, og om lokale vær- og strømforhold, er effektivt og lønnsomt for både oljenæringa, fiskerinæring og samfunnet for øvrig. Oppgavene fiskerne her blir med på vil samtidig kunne danne mal for tilsvarende prosjekter lengre sør, sier han.

- Bruk av fiskebåter innen permanent oljevernberedskap er en nyvinning. Finnmark er først ute, men ordningen kan også bli aktuell for andre deler av norskekysten.

Grete Foldnes i ENI Norge er helt på linje med Sagen. - Med fiskernes lokalkunnskap samt at de kan mobilisere på kort varsel, styrkes oljevernberedskapen vesentlig, sier hun.

Med oppstart tredje kvartal i 2014 blir Goliat det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet. Operatøren Eni Norge, borepartner Statoil og NOFO har gjennom flere år jobbet systematisk sammen med Fiskarlaget Nord for å berede grunnen for å benytte lokale fiskere innen oljevern. I februar 2011 kom nytt regelverk fra myndighetene på plass, som ga den endelige åpningen til at fiskeflåten kan benyttes.

Fiskebåtenes hovedoppgave vil være å slepe lenser, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr. Og nettopp det, ble deltakerne drillet på både gjennom teoretisk undervisning og praktisk øvelse.