Den nye prisen gjelder fra mandag 13. mai og omhandler makrell og sild til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

For makrellen er det fisk som er større enn 300 gram per som er ønskelig for ferskmarkedet. Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet, fremgår det av en melding fra Norges Sildesalgslag.

Makrellprisen økes til 17.00 per kilo fra førstkommende mandag.

For nordsjøsild til fersk anvendelse er Sjømat Norge og Sildelaget enige om en minstepris på kr 5,50 per kilo for nordsjøsild til fersk anvendelse fra mandag 13. mai.