- Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet til 1. januar 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Mer kunnskap

Fra 1. januar 2021 ble det innført et krav om at inngangen på teiner og ruser som er satt ut for fangst av leppefisk skal være 60 mm i diameter eller mindre. Kravet ble innført for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk. Påbudet ble vedtatt i 2019, men skulle først innføres i januar i år.

- En utsettelse av påbudet gir mer oss mer tid til å hente inn kunnskap om behovet for å innføre en slik inngangssperre. Dette er et krav som åpenbart er meget omstridt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kravet for inngangssperre vil dermed være dette samme i år som i fjor. Det vil fortsatt være påbudt med inngangssperre som ikke kan være mindre enn at en sylinder med 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

Fornøyd fiskarlag

Norges Fiskarlag ser på vedtaket som en viktig seier.

-Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag i en sak der vi har arbeidet tett mot statsråden og departementet over lang tid, sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at det mandag kveld ble klart at nye krav i leppefisket utsettes og skal arbeides mer med.

Fiskarlaget har i flere omganger uttrykt at vi mener det ikke er biologisk grunnlag for å innføre krav til ny åpning/kalv i fisket etter leppefisk fra 2021. I tillegg til dette har vi påpekt alle de negative konsekvensene for leppefiskerne av å opprettholde innføringen av det kravet som ble lagt til grunn i den opprinnelige reguleringen, med reduksjon av teineåpningen ned til 60 millimeter.