- Først har regjeringa dratt ned bevilgningene over år, så tas det heller ikke høyde for planlagte investeringer, framholder Mossleth.

Rammer spesielt Nord-Norge

75 prosent av fiskerihavnene som ligger inne i dagens Nasjonale Transportplan (NTP) ligger i Nord-Norge.

- Det betyr at når regjeringa overfører oppgavene uten at pengene følger med, presses økonomien i Nord-Norge ytterligere, og sentraliseringa vil fortsette å skyte fart.

Mossleth sier Nordland vil bli den største taperen, ettersom fylket har flest fiskerihavner i Norge og flere av de de største og viktigste prosjektene.

- Flere oppgaver og mindre penger vil ikke bare bety noe for brukerne av fiskerihavnene, men også gjøre det vanskeligere å finne penger til å opprettholde klasser ved videregående skoler og til å opprettholde ferge-, båt og busstilbudet. Når fylkeskommunen må kutte i tilbud vil regjeringspartiene unnlate å nevne manglende overføringer, og i kjent stil gjenta usannheten om at det bare er fylkeskommunen som ikke klarer å prioritere.

Siv Mossleth mener fylkeskommunene vil stå overfor en helt umulig oppgave.

Umulig oppgave for fylkene

Fiskerihavnene Andenes, Røst og Værøy ligger inne i dagens NTP, i perioden 2020-2029 og har alene en samlet kostnad på over en milliard i.

- Å låne dette beløpet vil utgjøre en årlig utgift på 60-80 millioner. I tillegg må Ballstad havn avklares. Det blir dyrere å lånefinansiere fiskerihavnene, som fylkene må gjøre, enn å finansiere direkte over statsbudsjettet som staten har gjort tidligere, sier Mossleth.

På toppen av dette har Troms og Finnmark planlagte investeringer på over en milliard, og et vedlikeholdsetterslep beregnet til 400 millioner så situasjonen er kritisk i hele nord.

Senterpartipolitikeren mener derfor at fylkeskommunene vil stå overfor en helt umulig oppgave.

Får kun småpenger

I Nordland har eksempelvis Kystverket brukt rundt 83 millioner årlig på fiskerihavner i 2013-2017.

- Det vil si at bare de neste ni årene, uten større stormskader og uten å ta igjen vedlikeholdsetterslep, trenger Nordland minimum å bruke 140 millioner i gjennomsnitt årlig, antakelig mye mere. Regjeringa har rundt 40 millioner til fiskerihavner som skal overføres til aktuelle fylkeskommuner når det er inngått avtaler om overtakelse av fiskerihavnene.

Siv Mossleth sier at Senterpartiet har vært helt klar på at de ville at fiskerihavnene skulle forbli statlig, med statlig finansiering. Hun mener Kystverket jobbet godt med fiskerihavnene, og allerede har folk i arbeid utenfor Oslo. Blant annet i Svolvær og i Honningsvåg.

- Men regjeringa vil noe annet. Først ble det beordret stopp i planlegging av fiskerihavner, og nå overføres fiskerihavnene. Ingenting tyder på at finansieringen følger oppgavene og ansvaret. Regjeringspartiene tar nok en gang grep som flytter penger fra nord. Den planlagte underfinansieringen av nordnorske fiskerihavnene er nok en demontering av distriktenes byggeklosser, sier Siv Mossleth.