Tirsdag om en uke starter Havforskningsinstituttets gytetokt som skal kartlegge bestanden av nvg-sild. Toktleder Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet opplyser til Fiskebåt at det er fartøyene M. Ytterstad, Libas og Vendla som vil delta i dette toktet.

Før toktet skal fire fartøy lete etter sild vest i Norskehavet, et opplegg som er finansiert av Sildelaget. Også fartøy på vei til loddefeltene ved Island er av blant andre Fiskebåt blitt oppfordret til å lete etter nvg-sild. Dermed skal man kunne dekke et stort område langt mot vest.

– Basert på registreringene som disse fartøyene gjør vil vi dekke områdene der de eventuelt finner sild i vest, sier Slotte. Toktet vil ellers dekke sildevandringen langs kysten fra nord til Sunnmøre.

Blant sildefiskerne knytter det seg stor spenning til årets tokt, som vil bety mye for neste års kvotefastsettelse. Også Slotte er spent:

-Ja, jeg er alltid spent foran et tokt. Nå håper vi på godt vær, slik at vi får gode registreringer, sier han.

-Når vil resultatene fra toktet foreligge?

-Så snart som mulig etter at toktet avsluttes i Tromsø 14. februar. Målet er at resultatene skal være klare senest i slutten av februar.

Fiskebåt håper at instituttet kan dele foreløpige resultater med næringen på årsmøtet i Fiskebåt i Oslo 17. og 18. februar.