– Dette er en ordning med økende etterspørsel og som særlig treffer behovet for omstilling i det etablerte næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Landsdekkende innovasjonslån bidrar med penger til prosjekt der private aktører ikke vil ta hele risikoen alene. Regjeringen foreslår nå å øke rammen til 200 millioner kroner, gjennom å bevilge 60 millioner kroner til tapsfond for ordningen.

I tillegg vil regjeringen styrke tilbudet med bedriftsnettverk med 20 millioner kroner.

Bedriftsnettverksordningen gir støtte til virksomheter som går sammen for å finne nye løsninger og produkt.

– Innovasjonslån og Bedriftsnettverk når ut til mange virksomheter i ei tid der omstillingsbehovet i næringslivet er stort, sier Mæland.

Regjeringen foreslår å styrke de to ordningene gjennom å redusere bevilgningene til miljøteknologiordningen for 2016 med 80 millioner kroner.

Rammen for miljøteknologiordningen kan fortsette på om lag samme nivå som for 2016. Dette skyldes blant annet annullerte tildelinger fra tidligere år. Omdisponeringen vil dermed ikke påvirke nivået for miljøteknologiordningen i 2016.