Formålet til Oceana er å være et aktivt forum for kvinner ansatt i selskaper innenfor, og med tilknytning til den marine bransjen.

Fiskeri- og havbruksnæringen er fortsatt mannsdominert både til sjøs og på land, spesielt i ledende posisjoner. - Vi ønsker å synliggjøre kvinnene i næringen, og å tilrettelegge for nettverksbygging. Oceana håper å bidra både til at flere jenter rekrutteres til den marine bransjen, og at flere tar steget videre til ledende stillinger. Gjennom faglige og sosiale arrangement ønsker vi derfor å bidra til at medlemmene får en faglig utvikling, og et bredere perspektiv og forståelse for bransjen som helhet, sier nyvalgt styreleder Janita Arhaug.

Under generalforsamlingen 13. februar ble det valgt følgende styre i Oceana: Kari Lisbeth Fjørtoft (nestleder), Kristin Alnes (styremedlem), Janita Arhaug (leder), Kari Elisabet Mørkeset (kasserer), Anja Liv Arnesen (styremedlem) og Åshild Blindheim (vara).