- Vi ber om at de som lander reker utenom kjøpers anlegg tar kontakt med Råfisklaget for tildeling av landingsseddelblokk, anmoder råfisklaget i en melding.

Landingssedlene fylles ut av fisker ved levering utenom kjøpers anlegg, for eksempel der fangsten hentes med bil og sluttseddel ikke skrives, og kjøpers eksemplar sendes med fangsten. Fisker oppbevarer sin gjenpart sammen med seddel om bord, slik at den kan forevises ved kontroll.

Kjøper skal oppbevare sin gjenpart sammen med sluttseddel og merke sluttseddel med landingsseddelnummeret.