- Vi er beredt til å følge opp regjeringens visjon om å bygge nye næringer som kan overta etter oljen, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Før jul ba regjeringen om innspill til en ny stortingsmelding om videre vekst i norsk havbruksnæring. FHL viser i sin høringsuttalelse til en rekke utredninger som peker på det store potensialet fram mot 2050. Det forutsetter en årlig vekst på mellom tre og fem prosent.

Effektiv matproduksjon

– Skal vi produsere mer mat, øke sysselsettingen og verdiskapingen langs kysten, er det svært viktig å gi bedre tilgang på produksjonsområder. Potensialet er formidabelt. Havbruk produserer store mengder mat på forholdsvis lite areal. På et sjøområde på størrelse med en hustomt snakker vi om nesten 60 tonn, eller drøyt 200.000 måltider per år, sier Ystmark.

FHL slutter seg til myndighetenes ambisjon om å bli en verdensledende sjømatnasjon. Over hele verden er det stor satsning på akvakultur fordi det blir en nødvendighet for mattilførselen. FAO spår en tredobling av den globale produksjonen innen 2030, og en rekke studier viser også at Norge har særlig gode og naturgitte fortrinn.

FHLs høringsuttalelse peker på en del forutsetninger som må på plass for å sikre en ansvarlig og robust vekst.

- Statsmininster Erna Solberg sa i sin nyttårstale at oljeaktiviteten har passert toppen og nye næringer må bidra mer til å bære velferdsordningene. Vi er rede, og med politisk vilje og handlekraft vil havbruksnæringen bidra til å løfte landet videre, sier Ystmark.

Klima og miljø

I høringsuttalselsen understreker FHL at det også er behov for en tydelig og offensiv handelspolitikk, der det legges til grunn at det er i Norges interesser å arbeide for fri handel for sjømat. Videre mener FHL at stortingsmeldingen må beskrive de overordnede klima- og miljøutfordringene for kloden – og sette havbruk inn i et større miljøperspektiv.

– Da vil flere forstå at miljøpåvirkning fra havbruk er klart mindre enn annen animalsk matproduksjon, og at det også av den grunn er klokt for landet å satse på utvikling av næringen.

Stolt historie

– Norge har en stolt histore som sjømatnasjon, landet ble i stor grad bygd på fiskeri og handel med torsk. Dette er stolte tradisjoner som det er naturlig å utvikle gjennom økt satsning på laks og annen havbruksproduksjon. Nå må vi tenke langsiktig, det vil både lokalsamfunn, velferdsstaten og sjømatforbrukere i mange land vil dra nytte av, sier Geir Ove Ystmark.