Lakse-Norge kan nå snus fullstendig på hodet etter at de norske eierskapsbegrensningene for fiskeoppdrett nå erklæres i strid med EØS-avtalen.

Fram til nå har ingen norsk aktør innen oppdrettsnæringen kunnet erverve mer enn 25 prosent av den totale mengde fisk som står i norske oppdrettsanlegg.

Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap har ikke kunnet vokse mer i Norge på grunn av disse begrensningene. Selskapet eier i dag opp mot det taket som det har hatt lov til, og slik begrensningene har vært frem til nå har selskapet ikke hatt noen steder å vokse. Det var da også de som klaget inn saken til ESA – EFTAs overvåkingsorgan.

Mens mesteparten av oljepengene går i statskassen, har oppdrettnæringen gjort flere hundretalls familier langs hele kysten styrtrike.

Mens den estimerte veksten for næringen i 2012 anslås til 16 prosent, er den anslåtte veksten for verdens største oppdrettselskap til sammenligning kun fem prosent.

Men ettersom reglene for de norske eierskapsbegrensningene for fiskeoppdrett er i strid med EØS-avtalens regler om fri etablering, kan lakse-Norge nå snus fullstendig på hodet hvilket betyr at en eier av typen John Fredriksen nå står fritt til å kjøpe opp det han vil og kan av de mindre pengesterke oppdretts-Norge.

- Jo større man er, jo større muligheter vil man ha til å utbetale solide utbytter i gode tider. Både Fredriksen og Marine Harvest som selskap er av typen som tør å satse stort, og vi kan se for oss at et større oppkjøp kan komme til å skje, sier Gjendemsjø som ifølge Bloomberg er rangert som den bestesjømatanalytikeren de siste seks måneder.

Saken har vært til behandling i ESA-systemet i ett år og ni måneder.

Når disse begrensningene nå svært sannsynlig blir opphevet, vil store penger kunne bli plassert i norsk laksenæring som regnes som en trygg havn i et ellers urolig finans-Europa.