– Senterpartiet støtter de historiske rettighetene. Det vi i Senterpartiet er særlig opptatte av, er å styrke fjordfiskernes grunnlag for å drive fiske. Og dét basert på den historikken og de utredningene som har vært, sier stortingsrepresentanten til NRK Sapmi.

Hun mener derfor fiskerne har en solid partner i regjreringen når Kystfiskeutvalgets innstilling skal behandles.

Viktig for bosetning

Nordal lover ifølge NRK Sapmi at partiet skal fjordfiskernes sak, og tilbakeviser påstander om at de tidligere har gjort det motsatte:

– Jeg legger til grunn, og det vi er spesielt opptatt av i Senterpartiet, er at vi skal komme godt ut av det med hensyn til fjordfiskernes framtidige virke. For det er viktig for bosetningen i Finnmark, og det er viktig for bosetningen langs kysten.