– De nye minsteprisene vil få dramatiske konsekvenser for hele den norske fiskeflåten, sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen til Bladet Vesterålen.

– Med det får flåten ikke lønnsomhet. Mange vil få problemer med både å betjene gjeld og gi mannskapet en forsvarlig årslønn, sier Jonassen.

Prisreduksjonen begrunnes med den økonomiske krisen i flere av de viktigste markedene, samtidig som torskekvotene øker kraftig neste år.

– Rett nok skal det fiskes et stort kvantum neste år, og markedene er ikke de beste, men her har kjøperne utnyttet situasjonen kynisk, hensynsløst og rått, poengterer Steinar Jonassen overfor avisen.

- Det burde vært i alles interesse å holde prisen så høy som mulig for å sikre torskens eksklusivitet, men det mener tydeligvis ikke FHL, sier han.