Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Etter makrellens fravær og mye leting tok fisket seg litt opp igjen denne uken og det ble totalt innmeldt 31.497 tonn. Tirsdag kom ut som den beste dagen med 11.123 tonn i journalen. Fiskeriet i Norskehavet har foregått i området rundt 63⁰ N.

Fiskeriet har vært veldig varierende med veldig dårlig samling på fisken til tider. Vi har sett at de som tråler, slik som færøyværingene har gjort, har fått de største fangstene. Av de 31.000 tonnene er omtrent 7.250 tonn tatt av utenlandske fartøy. Størrelsen på makrellen har vært god med 470 gram i snitt.

Det gjenstår nå rundt 70.000 tonn av kvoten. Ringnot har fisket over 70% av sine kvoter, SUK og trål nærmer seg 60%.

Denne uken vil nok fiskeriet være preget av det dårlige været, det kan se ut som det blir et lite værvindu på utpå tirsdagen, men det vil nok ikke lette før utpå torsdagen. En del av den mindre flåten gikk til land på fredag og det er nå mindre båter enn vanlig på feltet.

- Vi vil minne fiskerne om å ta gode prøver av fisken, også magesekken.

Nordsjøsild

Denne uken er det meldt inn 2.205 med nordsjøsild fra fire fartøy. Tre utenlandske fartøy har totalt fangstet 2.080 t, mens de resterende 125 t er tatt av et norsk fartøy. Fangstene er tatt utenfor kysten av England og Shetland samt en fangst fra Nordsjøen. Fangstene i britisk sone har en snittvekt fra 200-220 gram, mens silda i Nordsjøen er noe mindre med et snitt på 180 gram.

NVG-sild

Det har også blitt fisket NVG-sild denne uken og det er registrert fire fangster på totalt 2.724 tonn. Av dette kvantumet er 1.359t fisket av islenderen «Vilhelm Thorsteinsson». Fangsten ble tatt rett øst av Island og har et snitt fra 350-361 gram. I Norskehavet, vest for Andøya, ligger snittet på 281-298 gram.

Kolmule/Øyepål

Denne uken har 10 fartøy meldt inn fra fiskeriet på «Kanten» og det er registert 481 tonn med kolmule, 1.736 tonn med øyepål, 59 tonn strømsild, 562 tonn hestmakrell, i tillegg til 96 tonn nordsjøsild.

Makrellstørje

Denne uken hadde Sildelaget også en innmelding med 32 tonn makrellstørje fra Spjæringen, tatt i området vest av Stadt.