– Planen for havområdene er vårt viktigste verktøy