Gjennom fiskeriforskningsavgiften settes det årlig av betydelig mengder forskningspenger, men nå er søkerne i mindretall. Fiskeridirektoratet håper på flere søknader, og utsetter årets søknadsfrist.

Seks millioner

- I 2024 gjenstår det i overkant av 6 millioner kroner i tilskuddsordningen til fiskeriforskning, skriver direktoratet, som har satt ny søknadsfrist til 13. mars 2024.

Noen eksempler på slike søknader er utviklingsprosjekt knyttet til nedbrytbare fiskeredskaper, miljøvennlig snøkrabbeteine, akustisk gjenfinning av tapt fiskeredskap, alternative slitematter i trålfiske og energieffektiviseringstiltak.

50 prosent av kostnadene

Både norske forskningsinstitusjoner og norske private aktører registrert i samarbeid med forskningsinstitusjoner kan søke. Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 prosent av kostnadene for forskningsprosjektet.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er unntatt ordningen.

Skjema for å søke finner du her.

Tilskuddene til slik fiskeriforskning er finansiert av fiskeriforskningsavgiften (Lovdata).