- Fiskerihavnene er viktige for å kunne videreutvikle fiskerinæringa og sikre bosettingen langs kysten. Tiltak i farledene øker sikkerheten og framkomsten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet.

Regjeringa foreslår å starte arbeidet med to nye fiskerihavner, Sommarøy i Troms og Napp i Nordland. Det er satt av til samman 46 millioner kroner til disse to prosjektene i 2014, og begge skal etter planen fullføres i 2015.

Ellers går bevilgningen på dette området til å videreføre prosjekt som alt er i gang, og i løpet av 2015 skal flere store prosjekt sluttføres. Det gjelder fiskerihavnene i Træna i Nordland og Vannvåg i Troms og farledsarbeid ved Husøy i Rogaland og Harstadbotn og Finnsnesrenna i Troms.

Det er forslag om tilskudd til 11 kommunale fiskerihavneanlegg i 2014. Det er også satt av 5 millioner kroner til videre forundersøkinger i forbindelse med Stad skipstunnel.

Prosjekt som får bevilgning i 2014 – fylkesvis oversikt

Finnmark

Båtsfjord kommune får tilskudd til flytebrygger i Båtsfjord på 3,810 mill. kroner

Loppa kommune får tilskudd til flytebrygger i Bergsfjord på 400 000 kroner

Torsken kommune får tilskudd til kai i Gryllefjord på 2,700 mill. kroner

Nordkapp kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 700 000 kroner til flytebrygge i Kamøyvær. Tilskuddet kan utbetales i 2014

Båtsfjord kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 2,0 mill. kroner til flytebrygger i Båtsfjord. Tilskuddet kan utbetales i 2014.

Lebesby kommune får tilsagn om tilskudd til utdyping i Kjøllefjord på 11,0 mill. kroner. Tilskuddet kan utbetales i 2015.

Troms

I Tromsø kommune blir arbeidet sett i gang med å utbedre fiskerihavna på Sommarøy. Prosjektet omfatter utdyping i hele indre havn og i innseilingen, avkorting av molo for å få større bredde i innseilingen og bedre merking.

Totalramma er 76 mill. kroner, og det er planlagt utbetalt 30 mill. kroner i 2014.

Estimert sluttføring er i 2015.

Karlsøy kommune får tilskudd til molo i Stakkvik på 3,05 mill. kroner

Nordland

I Flakstad kommune blir arbeidet med å utbedre fiskerihavna på Napp satt i gang. Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen og havnebassenget, bygging av molo på 90 mog nymerking. Totalramme er 52 mill. kroner, og planlagt utbetaling i 2014 er 16 mill. kroner.

Estimert sluttføring er i 2015

Dønna kommune får tilskudd til bygging av molo og flytebrygge i Åkervågen på 3,86 mill. kroner.

Bø kommune får tilskudd til molo i Skårvågen på 1,93 mill. kroner.

Herøy kommune får tilskudd til kai i Herøy næringspark på 2,77 mill. kroner.

Andøy kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 14,7 mill. kroner til utdyping i Andenes vestre havn. Tilskuddet kan utbetales i 2014.

Herøy kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 2,6 mill. kroner til bygging av kai i Herøy næringspark. Tilskuddet kan utbetales i 2014.

Nord-Trøndelag

Ingen bevilgninger

Sør-Trøndelag

Hitra kommune får tilskudd til bygging av kai i Sandstad på 8,07 mill. kroner

Hitra kommune får videre tilsagn om tilskudd til bygging av kai i Sandstad på 9,0 mill. kroner. Tilskuddet kan utbetales i 2015

Møre og Romsdal

Ingen bevilgninger